Gởi Bài Đăng Trang Chủ Chương Trình Phát Thanh Pháp Âm Quà Tặng Âm Nhạc Gởi Thiệp Điện Tử Hình Ảnh Sinh Hoạt Vài Dòng Lưu Niệm Phim Truyện Phật Giáo và Phim Lễ Hội Tu Viện Hương Nghiêm Web Master
  Đức Phật dạy :  Quá khứ không truy tìm, Tương lai không ước vọng; Quá khứ đã đoạn diệt, Tương lai thì chưa đến; Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính ở đây; Không động không rung chuyển, Biết vậy nên tu tập
Sample Photo from Album Number 156

Đại Lễ Vu Lan Năm 2015
145 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 155

Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2639
102 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 154

Thượng Phan và Đàn Tràng Tụng Kinh
52 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 153

Lớp Học Phật Pháp an cư năm 2014
98 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 152

Đạo Tràng Tụng Kinh
93 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 151

Hình Ảnh Lễ Quá Đường An Cư 2014
125 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 150

Khóa Học Thiền Vipassana
47 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 149

Điểm Tâm trong Khóa An Cư 2014
79 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 148

Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2638
144 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 147

Lễ Chính Thức Lễ Hội Quan Ân 2014
201 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 146

Đạo Tràng Linh Hiển - Lễ Hội Quan Âm 2014
68 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 145

Khai Mạc Lễ Hội Quan Âm 2014
83 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 144

Pháp Đàm Trong Ngày Lễ Hội 2014
35 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 143

Lễ Truy Niệm và Trà Tỳ
227 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 142

Lễ Tham Yết Phật Tổ
63 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 141

Các Phái Đoàn Kính Viếng Giác Linh
45 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 140

Tụng Kinh và Kính Viếng Giác Linh
95 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 139

Lễ Cung Tiến Giác Linh
53 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 138

Lễ Nhập Kim Quang và Thọ Tang cố TT. Thích Minh Tâ
182 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 137

Lễ Đón Giao Thừa Giáp Ngọ
90 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 136

Tất Niên Năm 2013
74 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 135

Lễ Vu Lan Năm 2013
132 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 134

Lễ Chúc Thọ cho Phật Tử sinh hoạt tại chùa
197 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 133

Đạo Tràng An Cư Kiết Hạ Năm 2013 - Học Pháp
36 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 132

Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2637
101 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 131

Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2637 tại TV Hương Nghiêm
66 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 130

Lễ Hội Quan Âm Năm 2013 - Lễ Chính Thức
159 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 129

Lễ Hội Quan Âm 2013-Đạo Tràng Linh Hiển
72 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 128

Lễ Hội Quan Âm Năm 2013-Hành Hương Tam Bộ Nhất B
143 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 127

Tất Niên Năm Nhâm Thìn
52 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 126

Khóa An Cư năm 2012 (Đạo Tràng Tụng Kinh)
56 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 125

Khóa An Cư năm 2012 (Điểm Tâm Sáng)
49 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 124

Khóa An Cư năm 2012 (Sinh Hoạt Tăng, Ni)
30 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 123

Khóa An Cư năm 2012 (Học Phật Pháp)
29 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 122

Khóa An Cư năm 2012 (Quá Đường)
164 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 121

Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2636
119 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 120

Lễ Phật Đản lần thứ 2636 tại TV Hương Nghiêm
56 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 119

Lễ Hội Quan Âm 2012 - Lễ Chính Thức
165 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 118

Lễ Hội Quan Âm 2012 - Đạo Tràng Linh Hiển
71 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 117

Lễ Hội Quan Âm 2012 - Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái
108 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 116

Đêm Giao Thừa Năm Nhâm Thìn
84 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 115

Đạo Tràng Thiện Minh - Trại Huyền Trang 4
91 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 114

Tết Trung Thu Năm 2011
68 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 113

Lễ Khai Mạc Trại Huyền Trang IV Năm 2011
83 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 112

Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2011
56 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 111

Lễ Trai Tăng và Cúng Cửu Huyền Thất Tổ
54 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 110

Sinh Hoạt Trao Đổi Sinh Hoạt - An Cư 2011
37 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 109

Đạo Tràng Tụng Kinh - An Cư 2011
89 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 108

Quá Đường Thọ Trai - An Cư 2011
108 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 107

Học Phật Pháp - An Cư 2011
59 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 106

Công Phu Khuya - An cư Năm 2011
75 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 105

Đại Lễ Phật Đản tại Tu Viện Hương Nghiêm Năm 2011
76 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 104

Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2555
121 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 103

Lễ Chính Thức_Lễ Hội Quan Âm 2011
150 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 102

Hội Lễ Dân Gian_Lễ Hội Quan Âm 2011
106 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 101

Đạo Tràng Linh Hiển Ngàn Mắt Ngàn Tay_Lễ Hội Quan
65 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 100

Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái_Lễ Hội Quan Âm 2011
143 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 99

Hình Ảnh Sinh Hoạt với Trường Đại Học
56 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 98

Khóa An Cư Kiết Hạ Năm 2010_Đạo Tràng Sám Hối
71 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 97

Khóa An Cư Kiết Hạ Năm 2010_Đạo Tràng Tụng Kinh Th
60 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 96

Khóa An Cư Kiết Hạ Năm 2010_Trao Đổi Kinh Nghieên
32 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 95

Khóa An Cư Kiết Hạ Năm 2010_Dược Thực
38 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 94

Khóa An Cư Kiết Hạ Năm 2010_Học Phật Pháp
48 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 93

Khóa An Cư Kiết Hạ Năm 2010_Quá Đường
85 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 92

Khóa An Cư Kiết Hạ Năm 2010_Niệm Phật Kinh Hành
63 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 91

Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2634(phần 2)
77 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 90

Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2634
119 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 89

Hội Lễ Dân Gian - Lễ Hoôi Quan Âm 2010
150 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 88

Lễ Hoàn Nguyện - Lễ Hội Quan Âm _Cung Chiêm Phật N
62 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 87

Trai Đàn Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn - LHQA 2010
107 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 86

Trai Đàn Bạt Độ Giải Oan _ Lễ Hội Quan Âm 2010
70 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 85

Đạo Tràng Lương Hoàng Sám Pháp - Lễ Hội Quan Âm 20
28 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 84

Lễ Hội Quan Âm - Cung Chiêm Phật Ngọc Cảnh Về Đêm
65 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 83

Lễ Hội Quan Âm - Cung Chiêm Phật Ngọc Chính Thức
274 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 82

Đạo Tràng Linh Hiển Ngàn Mắt Ngàn Tay _ Lễ Hôi Qua
107 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 81

Lễ Khai Mạc Lễ Hội Quan Âm - Cung Chiêm Phật Ngoc
154 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 79

Lễ Vu Lan Năm 2009 - Lễ Chính Thức
48 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 78

Lễ Vu Lan Năm 2009 - Lễ Trai Tăng
60 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 75

Đạo Tràng An Cư Năm 2009 (Trao Đổi Kinh Nghiệm Hoằ
53 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 74

Đạo Tràng An Cư Năm 2009 (Niệm Phật)
51 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 73

Đạo Tràng An Cư Năm 2009 (Quá Đường)
74 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 72

Đạo Tràng An Cư Năm 2009 (Pháp Đàm)
33 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 71

Đạo Tràng An Cư Năm 2009 (Tụng Kinh)
77 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 70

Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2633 Phần 2
48 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 69

Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2633
105 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 67

Lễ Hội Quan Âm 2009 - Văn Nghệ Cúng Dường
53 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 66

Lễ Hội Quan Âm 2009 - Lễ Chính Thức
183 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 65

Lễ Hội Quan Âm 2009 - Hội Lễ Dân Gian
145 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 64

Lễ Hội Quan Âm 2009 - Đạo Tràng Linh Hiển Ngàn Mắ
60 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 63

Lễ Hội Quan Âm 2009 - Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái
113 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 62

Cung Đón HT.Thích Tâm Châu _ Lễ Hội QA 2009
57 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 61

Lễ Đón Giao Thừa Xuân Kỷ Sửu - 2009
82 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 60

Lễ Vu Lan năm 2008 và Khánh Thành Phật Sự Đường
148 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 59

Lễ Trai Tăng - Vu Lan năm 2008
32 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 58

Lễ Truy Niệm và Thọ Tang Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN
82 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 57

Hình Ảnh An Cư Kiết Hạ Năm 2008 (Đạo Tràng Tụng Ki
37 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 56

Hình Ảnh An Cư Kiết Hạ Năm 2008 (công phu khuya)
18 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 55

Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2632(Lễ Tắm Phật)
95 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 54

Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2632(Văn Nghệ)
62 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 51

Lễ Hội Quan Âm Chính Thức (2008)
116 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 50

Hội Lễ Dân Gian ( Lễ Hội Quan Âm)
56 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 49

Đạo Tràng Linh Hiển"Ngàn Mắt Ngàn Tay" (Lễ Hội Qua
71 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 48

Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái ( Lễ Hội Quan Âm 2008)
91 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 44

Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái (2) ( Lễ Hội Quan Âm 20
45 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 42

Cung Đón HT. Thích Tâm Châu ( Lễ Hội Quan Âm 2008)
17 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 41

Hình Ảnh Xyâ Dựng Hoôi Trường (Tiếp Theo)
14 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 40

Hình Ảnh Xây Dựng Hội Trường
108 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 39

Lễ Vu Lan Năm 2007- Lễ Chính Thức
43 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 38

Lễ Trai Tăng - Vu Lan năm 2007
36 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 37

Đạo Tràng An Cư Năm 2007 (Quá Đường phần 2)
69 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 36

Đạo Tràng An Cư Năm 2007 (học pháp)
26 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 35

Đạo Tràng An Cư Năm 2007
5 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 34

Khóa An Cư năm 2007 (Tụng Kinh)
64 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 33

Khóa An Cư năm 2007 (Quá Đường)
86 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 32

Khóa An Cư năm 2007 (Nghe Pháp)
65 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 31

Khóa An Cư năm 2007 (Công Phu Khuya)
104 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 30

Đại Lễ Phật Đản PL.2551
57 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 29

Lễ Hội Quan Âm - Hội Lễ Dân Gian
37 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 28

Lê Hội Quan Âm _chính Thức
83 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 27

Đạo Tràng Linh Hiển - Ngàn Mắt Ngàn Tay
35 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 26

Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái LHQA 2007
39 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 25

Cung Đón HT.Thích Tâm Châu _ Lễ Hội QA 2007
23 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 24

Hình Ảnh Tết Đinh Hợi
54 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 23

Lễ Chú Nguyện Xây Hội Trường
12 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 21

Hình Ảnh Lễ Vu Lan Năm 2006
52 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 20

Lễ Trai Tăng, Cúng Cửu Huyền Thất Tổ - Vu Lan 2006
45 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 19

Hình Ảnh Tụng Kinh Trong Mùa An Cư Năm 2006
68 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 18

Hình Ảnh Quá Đường Trong Mùa An Cư Năm 2006
75 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 17

Hình Ảnh An Cư Kiết Hạ Năm 2006
89 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 16

Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản Năm 2006
143 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 15

Hình Ảnh Lễ Hội Quan Âm Lần Thứ 5 - Năm 2006
252 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 14

Hình Ảnh Lễ Vu Lan Năm 2005
15 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 13

Hình Ảnh An Cư Kiết Hạ Năm 2005
63 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 12

Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản 2005
32 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 11

Hình Ảnh Lễ Hội Quan Âm Năm 2005
184 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 10

Hình Ảnh Lễ Vu Lan Năm 2004
139 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 9

Đại Lễ Phật Đản Năm 2004
16 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 8

Hình Ảnh Lễ Hội Quan Âm Năm 2004
30 Tấm Hình(s)

Sample Photo from Album Number 7

Hình Ảnh An Cư Kiết Hạ Năm 2003
15 Tấm Hình(s)

Trang Chủ   P.T Pháp Âm  Âm Nhạc  Gởi Thiệp  Hình Ảnh  Lưu Niệm  Phim Truyện
Copyright@2006 - Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam
10002 Synott Rd, Sugar Land, Texas 77478 .Điện Thoại (281) 575-0910