Gởi Bài Đăng Trang Chủ Chương Trình Phát Thanh Pháp Âm Quà Tặng Âm Nhạc Gởi Thiệp Điện Tử Hình Ảnh Sinh Hoạt Vài Dòng Lưu Niệm Phim Truyện Phật Giáo và Phim Lễ Hội Tu Viện Hương Nghiêm Web Master
  Đức Phật dạy :  Quá khứ không truy tìm, Tương lai không ước vọng; Quá khứ đã đoạn diệt, Tương lai thì chưa đến; Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính ở đây; Không động không rung chuyển, Biết vậy nên tu tập
      Giới Thiệu
      Tin Tức Sinh Hoạt
      Kinh Tạng
      Luật Tạng
      Luận Tạng
      Phật Học Căn Bản
      Tư Tưởng Phật Học
      Lịch Sử Phật Giáo
      Thiền Học Phật Giáo
      Triết Học Phật Giáo
      Văn Học Phật Giáo
      Giáo Dục Phật Giáo
      Nghi Lễ Phật Giáo
      Từ Bi Foundation
      GĐPT Huyền Quang
      Truyên Phật Giáo
Tin Cập Nhật
Thông báo Tết Mừng Xuân đinh Dậu
Thông Báo Lễ Vu Lan
Chương Trình đại Lễ Phật đản lần thứ 2640
Chương Trình Mỗi Người Một Viên Gạch Xây Ngôi Chánh điện
Thông Báo Chương Trình Tết Bính Thân
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 4 THÁNG 9, 2015)
IN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 1 THÁNG 6, 2015)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 4 THÁNG 5, 2015)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 2 THÁNG 5, 2015)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 3 THÁNG 4, 2015)
      Trang Phát Thanh Pháp Âm
Tựa Đề Bài Giảng Số Lần Nghe
Hãy Trút Bỏ Gánh Nặng Của Những Ngày Tháng Củ
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/11/2017 8:18:47 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 30
Kính Mừng Ngày Đức Phật Thành Đạo
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/4/2017 9:31:18 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 48
Hướng Về Tương Lai Tươi Sáng 2017
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 12/31/2016 1:17:55 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 55
Đứng Ôm Chấp Bản Ngã Vô Minh
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 12/28/2016 12:05:52 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 59
Hãy Làm Chủ Con Người Của Mình
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 12/21/2016 9:59:16 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 49
Kỷ Niệm Đức Từ Phụ A Di Đà Phật
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 12/14/2016 9:37:09 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 53
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 8)
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 12/7/2016 10:09:15 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 55
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 7)
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 12/4/2016 7:50:31 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 53
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 6)
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 11/30/2016 11:05:31 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 50
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 5)
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 11/23/2016 3:30:27 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 71
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 4)
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 11/21/2016 2:48:10 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 67
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 3)
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 11/21/2016 2:46:55 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 73
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 2)
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 11/5/2016 7:07:09 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 96
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 1)
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 11/2/2016 8:14:51 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 95
Phật Hay Ma Cũng Chính Là Ta
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 10/26/2016 10:52:57 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 94
Trái Tim Từ Bi Của Mẹ Hiền Quan Thế Âm
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 10/19/2016 10:32:34 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 103
Tâm Từ Bi Của Phật
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 10/12/2016 9:16:11 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 106
Muốn Thay Đổi Thế Giới Thì Hãy Thay Đổi Chính Mình
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 10/5/2016 10:42:36 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 133
Sáng Nghe Được Đạo Chiều Chết Cũng Vui
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 10/1/2016 2:02:11 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 118
Hãy Chấp Nhận Và Kính Trọng Mọi Sự Khác Biệt
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 9/28/2016 9:16:09 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 117
Ý Nghĩa Lễ Phóng Sanh Trong Đạo Phật
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 9/21/2016 10:41:27 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 99
Trăng Tròn Tết Trung Thu
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 9/14/2016 10:54:26 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 113
Chiến Thắng Vạn Quân Không Bằng Tự Thắng Mình
     Giảng Sư: HT Thích NGuyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 9/7/2016 8:52:27 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 131
Vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 9/2/2016 10:14:37 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 125
Đại Nguyện Của Ngài Địa Tạng Bồ Tát
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 8/31/2016 9:14:03 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 117
Kinh Pháp Cú
Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lối và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu
Những người hay khuyên dạy,
Ngăn người khác làm ác,
Được người hiền kính yêu,
Bị người ác không thích.
Chớ thân với bạn ác,
Chớ thân kẻ tiểu nhân,
Hãy thân người bạn lành,
Hãy thân bậc thượng nhân.
Pháp hỷ đem an lạc,
Với tâm tư thuần định,
Người trí thường hoan hỷ,
Với pháp bậc Thánh thuyết.
Người trị thủy dẫn nước,
Kẻ làm tên nắn tên,
Người thợ mộc uốn gỗ,
Bậc trí nhiếp tự thân.
Như đá tảng kiên cố,
Không gió nào lay động,
Cũng vậy, giữa khen chê,
Người trí không dao động.
Như hồ nước sâu thẳm,
Trong sáng, không khuấy đục,
Cũng vậy, nghe chánh pháp,
Người trí hưởng tịnh lạc.
Người hiền bỏ tất cả,
Người lành không bàn dục,
Dầu cảm thọ lạc, khổ ,
Bậc trí không vui buồn.
Không vì mình, vì người,
Không cầu được con cái,
Không tài sản quốc độ,
Không cầu mình thành tựu,
Với việc làm phi pháp,
Vị ấy thật trì giới,
Có trí tuệ đúng pháp.
Ít người giữa nhân loại,
Đến được bờ bên kia,
Còn số người còn lại
Xuôi ngược chạy bbờ này.
Nhữngg ai hành trì pháp,
Theeo chánh pháp khéo dạy,
Sẽ đến bờ bên kia,
Vượt ma lực khó thoát.
Kẻ trí bỏ pháp đen,
Tu tập theo pháp trắng,
Bỏ nhà sống không nhà,
Sống viễn ly khó lạc.
Hãy cầu vui niết bàn,
Bỏ dục, không sở hữu,
Kẻ trí tự rữa sạch,
Cấu uế từ nội tâm.
Những ai với chánh tâm,
Khéo tu tập giác chi,
Từ bỏ mọi ái nhiễm,
Hoan hỷ không chấp thủ,
Không lậu hoặc sáng chói,
Sống tịch tịnh ở đời.
Trang Chủ   P.T Pháp Âm  Âm Nhạc  Gởi Thiệp  Hình Ảnh  Lưu Niệm  Phim Truyện
Copyright@2006 - Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam
10002 Synott Rd, Sugar Land, Texas 77478 .Điện Thoại (281) 575-0910