Gởi Bài Đăng Trang Chủ Chương Trình Phát Thanh Pháp Âm Quà Tặng Âm Nhạc Gởi Thiệp Điện Tử Hình Ảnh Sinh Hoạt Vài Dòng Lưu Niệm Phim Truyện Phật Giáo và Phim Lễ Hội Tu Viện Hương Nghiêm Web Master
  Đức Phật dạy :  Quá khứ không truy tìm, Tương lai không ước vọng; Quá khứ đã đoạn diệt, Tương lai thì chưa đến; Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính ở đây; Không động không rung chuyển, Biết vậy nên tu tập
      Giới Thiệu
      Tin Tức Sinh Hoạt
      Kinh Tạng
      Luật Tạng
      Luận Tạng
      Phật Học Căn Bản
      Tư Tưởng Phật Học
      Lịch Sử Phật Giáo
      Thiền Học Phật Giáo
      Triết Học Phật Giáo
      Văn Học Phật Giáo
      Giáo Dục Phật Giáo
      Nghi Lễ Phật Giáo
      Từ Bi Foundation
      GĐPT Huyền Quang
      Truyên Phật Giáo
Tin Cập Nhật
Cảm Niệm Mùa Vu Lan - Báo Hiếu, Đền Ơn
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 4 THÁNG 7, 2014)
Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 3 THÁNG 7, 2014)
MỪNG NGÀY KHÁNH TUẾ VÀ LỄ AN VỊ TÔN TƯỢNG BỒ TÁT ĐỊA TẠNG TẠI TRƯỜNG HẠ PHỔ ĐÀ SƠN TU VIỆN
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 2 THÁNG 7, 2014)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 1 THÁNG 7, 2014)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 3 THÁNG 6, 2014)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 2 THÁNG 6, 2014)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI(TUẦN THỨ 1 THÁNG 6, 2014)
Your IP :
54.198.142.255
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude:

      Trang Phát Thanh Pháp Âm
Tựa Đề Bài Giảng Số Lần Nghe
Cha Mẹ Thương Con Vô Cùng Tâm
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 8/21/2014 10:19:09 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 21
Cha Mẹ Không Bao Giờ Quên Con
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 8/13/2014 10:52:31 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 62
Lễ Vu Lan Ngày Báo Hiếu Của Những Người Con
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 8/6/2014 11:28:09 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 60
Báo Hiếu Trong Xã Hội Ngày Nay
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 8/3/2014 8:28:05 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 61
Lễ Vu Lan Báo Hiếu Là Nền Tảng Của Đạo Làm Người
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 7/30/2014 9:39:31 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 63
Lễ Vu Lan Mùa Tưởng Niệm Người Sống và Người Qúa Vãng
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 7/23/2014 11:44:17 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 86
Dục Lạc Không Phải Là Hạnh Phúc Chân Thật
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hanh5
     Ngày Phát Thanh: 7/16/2014 10:46:39 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 120
Niềm Tin Và Lý Trí
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 7/9/2014 12:23:09 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 113
Làm Mới Thân Tâm
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 7/6/2014 6:36:36 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 100
Hãy Quán Chiếu Và Nhìn Lại Chính Mình
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 7/2/2014 10:24:07 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 145
Truyền Thống An Cư Kiết Hạ Của Chư Tăng
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 6/25/2014 3:36:48 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 109
Chỉ Còn Có Ta Với Ta Mà Thôi
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 6/18/2014 5:33:20 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 127
Cha Là Ngọn Núi Cao
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 6/11/2014 12:11:36 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 125
Nhìn Lại Mình Để Thấy Rõ Mình
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hanh
     Ngày Phát Thanh: 6/4/2014 9:06:16 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 205
Tâm Hương Cúng Dường
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 6/1/2014 8:21:05 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 130
Sự Thị Hiện Của Đức Phật Trong Cõi Đời Ác Trược
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 5/29/2014 8:44:45 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 124
Đức Phật Là Vầng Mây Lớn
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 5/21/2014 7:51:53 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 135
Đức Phật Là Đấng Từ Bi
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 5/14/2014 1:34:07 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 127
Đấng Giác Ngộ Ra Đời Để Cứu Độ Chúng Sanh
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 5/14/2014 1:31:00 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 131
Cuộc Đời Đức Phật
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 5/5/2014 2:30:41 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 140
Chiêm Nghiệm Về Cuộc Đời Của Đức Phật
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/30/2014 2:48:32 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 175
Đức Phật Là Bậc Đạo Sư Của Muôn Loài
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/23/2014 12:18:31 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 170
Thoát Vòng Sinh Tử Luân Hồi
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/16/2014 8:58:02 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 212
Giữ Gìn Truyền Thống Lễ Hội Quan Âm
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/9/2014 3:07:38 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 169
Từ Bi Trong Đạo Phật
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/6/2014 9:32:38 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 174
Kinh Pháp Cú
Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lối và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu
Những người hay khuyên dạy,
Ngăn người khác làm ác,
Được người hiền kính yêu,
Bị người ác không thích.
Chớ thân với bạn ác,
Chớ thân kẻ tiểu nhân,
Hãy thân người bạn lành,
Hãy thân bậc thượng nhân.
Pháp hỷ đem an lạc,
Với tâm tư thuần định,
Người trí thường hoan hỷ,
Với pháp bậc Thánh thuyết.
Người trị thủy dẫn nước,
Kẻ làm tên nắn tên,
Người thợ mộc uốn gỗ,
Bậc trí nhiếp tự thân.
Như đá tảng kiên cố,
Không gió nào lay động,
Cũng vậy, giữa khen chê,
Người trí không dao động.
Như hồ nước sâu thẳm,
Trong sáng, không khuấy đục,
Cũng vậy, nghe chánh pháp,
Người trí hưởng tịnh lạc.
Người hiền bỏ tất cả,
Người lành không bàn dục,
Dầu cảm thọ lạc, khổ ,
Bậc trí không vui buồn.
Không vì mình, vì người,
Không cầu được con cái,
Không tài sản quốc độ,
Không cầu mình thành tựu,
Với việc làm phi pháp,
Vị ấy thật trì giới,
Có trí tuệ đúng pháp.
Ít người giữa nhân loại,
Đến được bờ bên kia,
Còn số người còn lại
Xuôi ngược chạy bbờ này.
Nhữngg ai hành trì pháp,
Theeo chánh pháp khéo dạy,
Sẽ đến bờ bên kia,
Vượt ma lực khó thoát.
Kẻ trí bỏ pháp đen,
Tu tập theo pháp trắng,
Bỏ nhà sống không nhà,
Sống viễn ly khó lạc.
Hãy cầu vui niết bàn,
Bỏ dục, không sở hữu,
Kẻ trí tự rữa sạch,
Cấu uế từ nội tâm.
Những ai với chánh tâm,
Khéo tu tập giác chi,
Từ bỏ mọi ái nhiễm,
Hoan hỷ không chấp thủ,
Không lậu hoặc sáng chói,
Sống tịch tịnh ở đời.
Trang Chủ   P.T Pháp Âm  Âm Nhạc  Gởi Thiệp  Hình Ảnh  Lưu Niệm  Phim Truyện
Copyright@2006 - Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam
10002 Synott Rd, Sugar Land, Texas 77478 .Điện Thoại (281) 575-0910