Gởi Bài Đăng Trang Chủ Chương Trình Phát Thanh Pháp Âm Quà Tặng Âm Nhạc Gởi Thiệp Điện Tử Hình Ảnh Sinh Hoạt Vài Dòng Lưu Niệm Phim Truyện Phật Giáo và Phim Lễ Hội Tu Viện Hương Nghiêm Web Master
  Đức Phật dạy :  Quá khứ không truy tìm, Tương lai không ước vọng; Quá khứ đã đoạn diệt, Tương lai thì chưa đến; Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính ở đây; Không động không rung chuyển, Biết vậy nên tu tập
      Giới Thiệu
      Tin Tức Sinh Hoạt
      Kinh Tạng
      Luật Tạng
      Luận Tạng
      Phật Học Căn Bản
      Tư Tưởng Phật Học
      Lịch Sử Phật Giáo
      Thiền Học Phật Giáo
      Triết Học Phật Giáo
      Văn Học Phật Giáo
      Giáo Dục Phật Giáo
      Nghi Lễ Phật Giáo
      Từ Bi Foundation
      GĐPT Huyền Quang
      Truyên Phật Giáo
Tin Cập Nhật
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 2 THÁNG 5, 2015)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 3 THÁNG 4, 2015)
thông Báo Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2639
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 2 THÁNG 4, 2015)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 1 THÁNG 4, 2015)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 4 THÁNG 3, 2015)
Đàn Tràng Giải Oan Bạt Độ Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 2 THÁNG 3, 2015)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 4 THÁNG 2, 2015)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 3 THÁNG 2, 2015)
      Trang Phát Thanh Pháp Âm
Tựa Đề Bài Giảng Số Lần Nghe
Cảm Niệm Về Ngày Sinh Nhật Bậc Thầy Của Nhân Loại
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 5/20/2015 3:22:19 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 27
Đấng Giác Ngộ Ra Đời Cứu Độ Chúng Sanh
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 5/13/2015 10:39:06 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 64
Đức Phật Đưa Người Đến Sự Thật
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 5/6/2015 7:45:35 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 58
Cái Gì Đến Rồi Cái Đó Cũng Ra Đi
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/29/2015 12:35:18 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 93
Thoát Vòng Sinh Tử Luân Hồi
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/22/2015 10:51:08 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 72
Trở Về Với Con Người Thật Của Chính Mình
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/15/2015 11:04:33 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 111
Đi Vào Con Đường Lớn Của Phật
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/8/2015 1:03:12 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 139
Không Nên Dòm Ngó Lỗi Người
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/5/2015 9:17:37 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 173
Báo Đáp Ân Đức Của Phật
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/1/2015 10:23:31 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 87
Thiên Đường Địa Ngục Đều Do Tâm Tạo
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 3/25/2015 4:15:43 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 131
Đừng Đánh Mất Những Duyên Lành Hy Hữu
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 3/18/2015 12:35:31 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 165
Hạnh Phúc Ở Chính Minh
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 3/11/2015 12:49:56 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 172
Ngọn Đèn Trí Tuệ Trong Đêm Dài Sinh Tử
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 3/4/2015 8:03:38 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 171
Nụ Cười Của Phật Di Lặc Trong Ngày Đầu Năm
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 3/1/2015 9:59:00 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 143
Nụ Cười Của Phật Di Lặc Trong Ngày Tết
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/25/2015 9:39:42 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 137
Hãy Giữ Gìn Cội Nguồn Đạo Lý Của Dân Tộc
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/18/2015 9:34:13 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 165
Cuối Năm Rửa Sạch Bao Nỗi Oan Cừu
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/11/2015 3:51:16 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 170
Hãy Trút Bỏ Gánh Nặng Của Những Ngày Tháng Cũ
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/4/2015 2:39:30 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 198
Bỏ Tất Cả Để Được Tất Cả
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/1/2015 8:53:59 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 163
Lễ Tôn Kính Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Thành Đạo
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/28/2015 2:57:18 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 150
Kỷ Niệm Đức Phật Hàng Phục Được Ma Vương
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/21/2015 4:01:12 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 165
Làm Ác Sẽ Gặp Ác, Làm Lành Sẽ Gặp Lành
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/14/2015 2:58:49 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 194
Lễ Kỷ Niệm Đức Từ Phụ A Di Đà Phật
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/7/2015 10:31:47 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 150
Lời Chúc Tết Đầu Năm Mới
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/4/2015 9:34:28 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 191
Đón Mừng Năm Mới Bằng Cách Làm Mới Thân Tâm
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 12/31/2014 12:43:59 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 187
Kinh Pháp Cú
Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lối và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu
Những người hay khuyên dạy,
Ngăn người khác làm ác,
Được người hiền kính yêu,
Bị người ác không thích.
Chớ thân với bạn ác,
Chớ thân kẻ tiểu nhân,
Hãy thân người bạn lành,
Hãy thân bậc thượng nhân.
Pháp hỷ đem an lạc,
Với tâm tư thuần định,
Người trí thường hoan hỷ,
Với pháp bậc Thánh thuyết.
Người trị thủy dẫn nước,
Kẻ làm tên nắn tên,
Người thợ mộc uốn gỗ,
Bậc trí nhiếp tự thân.
Như đá tảng kiên cố,
Không gió nào lay động,
Cũng vậy, giữa khen chê,
Người trí không dao động.
Như hồ nước sâu thẳm,
Trong sáng, không khuấy đục,
Cũng vậy, nghe chánh pháp,
Người trí hưởng tịnh lạc.
Người hiền bỏ tất cả,
Người lành không bàn dục,
Dầu cảm thọ lạc, khổ ,
Bậc trí không vui buồn.
Không vì mình, vì người,
Không cầu được con cái,
Không tài sản quốc độ,
Không cầu mình thành tựu,
Với việc làm phi pháp,
Vị ấy thật trì giới,
Có trí tuệ đúng pháp.
Ít người giữa nhân loại,
Đến được bờ bên kia,
Còn số người còn lại
Xuôi ngược chạy bbờ này.
Nhữngg ai hành trì pháp,
Theeo chánh pháp khéo dạy,
Sẽ đến bờ bên kia,
Vượt ma lực khó thoát.
Kẻ trí bỏ pháp đen,
Tu tập theo pháp trắng,
Bỏ nhà sống không nhà,
Sống viễn ly khó lạc.
Hãy cầu vui niết bàn,
Bỏ dục, không sở hữu,
Kẻ trí tự rữa sạch,
Cấu uế từ nội tâm.
Những ai với chánh tâm,
Khéo tu tập giác chi,
Từ bỏ mọi ái nhiễm,
Hoan hỷ không chấp thủ,
Không lậu hoặc sáng chói,
Sống tịch tịnh ở đời.
Trang Chủ   P.T Pháp Âm  Âm Nhạc  Gởi Thiệp  Hình Ảnh  Lưu Niệm  Phim Truyện
Copyright@2006 - Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam
10002 Synott Rd, Sugar Land, Texas 77478 .Điện Thoại (281) 575-0910