Gởi Bài Đăng Trang Chủ Chương Trình Phát Thanh Pháp Âm Quà Tặng Âm Nhạc Gởi Thiệp Điện Tử Hình Ảnh Sinh Hoạt Vài Dòng Lưu Niệm Phim Truyện Phật Giáo và Phim Lễ Hội Tu Viện Hương Nghiêm Web Master
  Đức Phật dạy :  Quá khứ không truy tìm, Tương lai không ước vọng; Quá khứ đã đoạn diệt, Tương lai thì chưa đến; Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính ở đây; Không động không rung chuyển, Biết vậy nên tu tập
      Giới Thiệu
      Tin Tức Sinh Hoạt
      Kinh Tạng
      Luật Tạng
      Luận Tạng
      Phật Học Căn Bản
      Tư Tưởng Phật Học
      Lịch Sử Phật Giáo
      Thiền Học Phật Giáo
      Triết Học Phật Giáo
      Văn Học Phật Giáo
      Giáo Dục Phật Giáo
      Nghi Lễ Phật Giáo
      Từ Bi Foundation
      GĐPT Huyền Quang
      Truyên Phật Giáo
Tin Cập Nhật
TƯỞNG THUẬT LỄ HỘI QUAN ÂM - NGÀY HÀNH HƯƠNG & CẦU NGUYỆN 2014
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 2 THÁNG 4, 2014)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 1 THÁNG 4, 2014)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 4 THÁNG 3, 2014)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 3 THÁNG 3, 2014)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 2 THÁNG 3, 2014)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 1 THÁNG 3, 2014)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 4 THÁNG 2, 2014)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 3 THÁNG 2, 2014)
Thông Báo Lễ Hội Quan Âm
Your IP :
50.19.74.67
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude:

      Trang Phát Thanh Pháp Âm
Tựa Đề Bài Giảng Số Lần Nghe
Thoát Vòng Sinh Tử Luân Hồi
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/16/2014 8:58:02 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 15
Giữ Gìn Truyền Thống Lễ Hội Quan Âm
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/9/2014 3:07:38 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 42
Từ Bi Trong Đạo Phật
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/6/2014 9:32:38 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 50
Lời Cảm tạ Lễ Hội Quan Âm Ngày Hành Hương và Cầu Nguyện Năm thứ 14
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/2/2014 10:52:04 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 54
Đón Mừng Lễ Hội Quan Âm 2014
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 3/26/2014 2:15:44 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 93
Người Mẹ Quan Âm Trong Gia Đình
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 3/19/2014 2:28:19 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 99
Lễ Tưởng Niệm Ngày Đức Phật Nhập Niết Bàn
     Giảng Sư: HT Thich Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 3/12/2014 2:09:00 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 86
Cần Có Một Ngọn Đèn Trí Tuệ Trong Đêm Dài Sinh Tử
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 3/5/2014 11:02:33 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 139
Đừng Mê Tín Về Giáo Lý Nhân Quả
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 3/2/2014 7:35:35 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 146
Hạnh Tu Tuỳ Hỷ Công Đức
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/26/2014 12:43:51 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 107
Thuốc Chữa Trị Tâm Bịnh Cho Chúng Sanh
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/19/2014 12:58:02 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 164
Lễ Rằm Tháng Giêng
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/12/2014 11:21:11 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 117
Nụ Cười Của Phật Di Lặc
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/5/2014 1:13:28 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 133
Đón Mừng Năm Mới
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/2/2014 7:07:47 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 125
Giữ Lấy Hồn Dân Tộc Trong Ngày Tết Nguyên Đán
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/29/2014 11:37:39 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 130
Khép Lại Cánh Của Cuối Năm
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/22/2014 6:01:21 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 155
Kính Mừng Ngày Phật Thành Đạo
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/15/2014 12:03:57 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 126
Bốn Sự Thật Mầu Nhiệm
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/14/2014 10:15:38 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 210
Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Thành Đạo
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/5/2014 7:44:03 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 130
Niềm Hy Vọng Cho Một Năm Mới 2014
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/1/2014 12:22:54 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 185
Tôn Giáo Là Suối Nguồn Của Sự Yêu Thương
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 12/25/2013 10:46:36 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 155
Đức Phật A Di Đà Và Thế Giới Cực Lạc
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 12/25/2013 10:32:08 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 178
Đâu Là Ý Nghĩa Chân Thật Của Đời Đống
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 12/18/2013 11:12:22 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 264
Sám Hối Để Bước Vào Cuộc Sống An Lạc
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 11/27/2013 12:05:23 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 319
Lễ Tạ Bốn Ơn Rằm Tháng Mười
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 11/20/2013 12:14:50 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 178
Kinh Pháp Cú
Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lối và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu
Những người hay khuyên dạy,
Ngăn người khác làm ác,
Được người hiền kính yêu,
Bị người ác không thích.
Chớ thân với bạn ác,
Chớ thân kẻ tiểu nhân,
Hãy thân người bạn lành,
Hãy thân bậc thượng nhân.
Pháp hỷ đem an lạc,
Với tâm tư thuần định,
Người trí thường hoan hỷ,
Với pháp bậc Thánh thuyết.
Người trị thủy dẫn nước,
Kẻ làm tên nắn tên,
Người thợ mộc uốn gỗ,
Bậc trí nhiếp tự thân.
Như đá tảng kiên cố,
Không gió nào lay động,
Cũng vậy, giữa khen chê,
Người trí không dao động.
Như hồ nước sâu thẳm,
Trong sáng, không khuấy đục,
Cũng vậy, nghe chánh pháp,
Người trí hưởng tịnh lạc.
Người hiền bỏ tất cả,
Người lành không bàn dục,
Dầu cảm thọ lạc, khổ ,
Bậc trí không vui buồn.
Không vì mình, vì người,
Không cầu được con cái,
Không tài sản quốc độ,
Không cầu mình thành tựu,
Với việc làm phi pháp,
Vị ấy thật trì giới,
Có trí tuệ đúng pháp.
Ít người giữa nhân loại,
Đến được bờ bên kia,
Còn số người còn lại
Xuôi ngược chạy bbờ này.
Nhữngg ai hành trì pháp,
Theeo chánh pháp khéo dạy,
Sẽ đến bờ bên kia,
Vượt ma lực khó thoát.
Kẻ trí bỏ pháp đen,
Tu tập theo pháp trắng,
Bỏ nhà sống không nhà,
Sống viễn ly khó lạc.
Hãy cầu vui niết bàn,
Bỏ dục, không sở hữu,
Kẻ trí tự rữa sạch,
Cấu uế từ nội tâm.
Những ai với chánh tâm,
Khéo tu tập giác chi,
Từ bỏ mọi ái nhiễm,
Hoan hỷ không chấp thủ,
Không lậu hoặc sáng chói,
Sống tịch tịnh ở đời.
Trang Chủ   P.T Pháp Âm  Âm Nhạc  Gởi Thiệp  Hình Ảnh  Lưu Niệm  Phim Truyện
Copyright@2006 - Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam
10002 Synott Rd, Sugar Land, Texas 77478 .Điện Thoại (281) 575-0910