Gởi Bài Đăng Trang Chủ Chương Trình Phát Thanh Pháp Âm Quà Tặng Âm Nhạc Gởi Thiệp Điện Tử Hình Ảnh Sinh Hoạt Vài Dòng Lưu Niệm Phim Truyện Phật Giáo và Phim Lễ Hội Tu Viện Hương Nghiêm Web Master
  Đức Phật dạy :  Quá khứ không truy tìm, Tương lai không ước vọng; Quá khứ đã đoạn diệt, Tương lai thì chưa đến; Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính ở đây; Không động không rung chuyển, Biết vậy nên tu tập
      Giới Thiệu
      Tin Tức Sinh Hoạt
      Kinh Tạng
      Luật Tạng
      Luận Tạng
      Phật Học Căn Bản
      Tư Tưởng Phật Học
      Lịch Sử Phật Giáo
      Thiền Học Phật Giáo
      Triết Học Phật Giáo
      Văn Học Phật Giáo
      Giáo Dục Phật Giáo
      Nghi Lễ Phật Giáo
      Từ Bi Foundation
      GĐPT Huyền Quang
      Truyên Phật Giáo
Tin Cập Nhật
Tin Tức Phật Giáo Thế Giới (Tuần thứ 3 tháng 10 năm 2018)
Tin Tức Phật Giáo Thế Giới (Tuần thứ 2 tháng 10 năm 2018)
Tin Tức Phật Giáo Thế Giới (Tuần thứ 1 tháng 10 năm 2018)
Tin Tức Phật Giáo Thế Giới (Tuần thứ 4 tháng 9 năm 2018)
Tin Tức Phật Giáo Thế Giới (Tuần thứ 2 tháng 9 năm 2018)
Tin Tức Phật Giáo Thế Giới (Tuần thứ 1 tháng 9 năm 2018)
Tin Tức Phật Giáo Thế Giới (Tuần thứ 3 tháng 8 năm 2018)
Tin Tức Phật Giáo Tuần 1 Tháng 8 Năm 2018
Chương Trình Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2018
Tin Tức Phật Giáo Tuần 2 Tháng 6 Năm 2018
      Trang Phát Thanh Pháp Âm
Tựa Đề Bài Giảng Số Lần Nghe
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 5)
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 10/22/2018 5:38:40 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 14
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 4)
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 10/15/2018 7:45:04 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 31
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 3)
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 10/8/2018 9:36:17 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 35
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 2)
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 10/5/2018 10:58:47 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 42
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 1)
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 10/2/2018 6:09:14 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 42
Vô Minh Là Cội Nguồn Của Đau Khổ
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 9/26/2018 10:05:48 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 58
Trăng Tròn Tết Trung Thu
     Giảng Sư: Ht Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 9/19/2018 8:21:35 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 62
Lễ Vía Ngài Địa Tạng Bồ Tát
     Giảng Sư: HT Thich Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 9/12/2018 10:20:08 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 59
Tâm Hiếu Là Tâm Phật Hạnh Hiếu Là Hạnh Phật
     Giảng Sư: HT Thich Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 9/5/2018 10:15:43 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 110
Báo Hiếu Trong Xã Hội Ngày Nay
     Giảng Sư: HT Thich Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 9/1/2018 12:26:58 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 78
Lễ Vu Lan Báo Hiếu Mùa Tưởng Niệm Và Cầu Nguyện
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 8/29/2018 8:51:24 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 82
Lễ Vu Lan Mùa Báo Hiếu Của Những Người Con Đối Với Cha Mẹ
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 8/22/2018 8:54:53 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 78
Vu Lan Báo Hiếu Nền Tảng Của Đạo Làm Người
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 8/15/2018 10:47:17 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 91
Mùa Vu Lan Báo Hiếu Mùa Cứu Độ Chung Sanh
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 8/8/2018 11:48:51 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 106
Lễ Vu Lan Báo Hiếu Là Cội Nguồn Gốc Rễ Của Dân Tộic
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 8/4/2018 10:58:40 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 132
Linh Ứng Của Sự Cầu Nguyện Mẹ Hiền Quan Âm
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 8/1/2018 10:26:59 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 109
Hãy Biết Dừng Lại Lòng Tham Dục Của Mình
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 7/25/2018 8:41:58 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 142
Kẻ Thù Lớn Nhất Của Đời Người Là Chinh Mình
     Giảng Sư: HT Thich Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 7/18/2018 9:16:41 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 125
Đừng Vì Những Tên Gọi Mà Làm Ngăn Cách Với Nhau
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 7/11/2018 9:23:52 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 125
Tát Cả Các Pháp Do Duyên Sinh
     Giảng Sư: HT Thich Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 7/4/2018 9:33:41 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 130
Con Của Phật Học Theo Hạnh Phật
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 6/30/2018 2:40:23 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 147
Nguyện Từ Bóng Tối Đi Ra Ánh Sáng
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 6/27/2018 9:27:41 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 136
Hình Ảnh Người Cha
     Giảng Sư: HT Thich Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 6/20/2018 9:50:42 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 186
Cha Là Ngọn Núi Cao
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 6/13/2018 12:02:59 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 139
Đức Phật Một Con Người Vĩ Đại Trong Thế Giới Loài Người
     Giảng Sư: HT Thich Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 6/6/2018 9:47:20 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 173
Kinh Pháp Cú
Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lối và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu
Những người hay khuyên dạy,
Ngăn người khác làm ác,
Được người hiền kính yêu,
Bị người ác không thích.
Chớ thân với bạn ác,
Chớ thân kẻ tiểu nhân,
Hãy thân người bạn lành,
Hãy thân bậc thượng nhân.
Pháp hỷ đem an lạc,
Với tâm tư thuần định,
Người trí thường hoan hỷ,
Với pháp bậc Thánh thuyết.
Người trị thủy dẫn nước,
Kẻ làm tên nắn tên,
Người thợ mộc uốn gỗ,
Bậc trí nhiếp tự thân.
Như đá tảng kiên cố,
Không gió nào lay động,
Cũng vậy, giữa khen chê,
Người trí không dao động.
Như hồ nước sâu thẳm,
Trong sáng, không khuấy đục,
Cũng vậy, nghe chánh pháp,
Người trí hưởng tịnh lạc.
Người hiền bỏ tất cả,
Người lành không bàn dục,
Dầu cảm thọ lạc, khổ ,
Bậc trí không vui buồn.
Không vì mình, vì người,
Không cầu được con cái,
Không tài sản quốc độ,
Không cầu mình thành tựu,
Với việc làm phi pháp,
Vị ấy thật trì giới,
Có trí tuệ đúng pháp.
Ít người giữa nhân loại,
Đến được bờ bên kia,
Còn số người còn lại
Xuôi ngược chạy bbờ này.
Nhữngg ai hành trì pháp,
Theeo chánh pháp khéo dạy,
Sẽ đến bờ bên kia,
Vượt ma lực khó thoát.
Kẻ trí bỏ pháp đen,
Tu tập theo pháp trắng,
Bỏ nhà sống không nhà,
Sống viễn ly khó lạc.
Hãy cầu vui niết bàn,
Bỏ dục, không sở hữu,
Kẻ trí tự rữa sạch,
Cấu uế từ nội tâm.
Những ai với chánh tâm,
Khéo tu tập giác chi,
Từ bỏ mọi ái nhiễm,
Hoan hỷ không chấp thủ,
Không lậu hoặc sáng chói,
Sống tịch tịnh ở đời.
Trang Chủ   P.T Pháp Âm  Âm Nhạc  Gởi Thiệp  Hình Ảnh  Lưu Niệm  Phim Truyện
Copyright@2006 - Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam
10002 Synott Rd, Sugar Land, Texas 77478 .Điện Thoại (281) 575-0910