Gởi Bài Đăng Trang Chủ Chương Trình Phát Thanh Pháp Âm Quà Tặng Âm Nhạc Gởi Thiệp Điện Tử Hình Ảnh Sinh Hoạt Vài Dòng Lưu Niệm Phim Truyện Phật Giáo và Phim Lễ Hội Tu Viện Hương Nghiêm Web Master
  Đức Phật dạy :  Quá khứ không truy tìm, Tương lai không ước vọng; Quá khứ đã đoạn diệt, Tương lai thì chưa đến; Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính ở đây; Không động không rung chuyển, Biết vậy nên tu tập
      Giới Thiệu
      Tin Tức Sinh Hoạt
      Kinh Tạng
      Luật Tạng
      Luận Tạng
      Phật Học Căn Bản
      Tư Tưởng Phật Học
      Lịch Sử Phật Giáo
      Thiền Học Phật Giáo
      Triết Học Phật Giáo
      Văn Học Phật Giáo
      Giáo Dục Phật Giáo
      Nghi Lễ Phật Giáo
      Từ Bi Foundation
      GĐPT Huyền Quang
      Truyên Phật Giáo
Tin Cập Nhật
Thông Báo Phật Đản lần thứ 2641
Thông báo Tết Mừng Xuân đinh Dậu
Thông Báo Lễ Vu Lan
Chương Trình Mỗi Người Một Viên Gạch Xây Ngôi Chánh điện
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 4 THÁNG 9, 2015)
IN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 1 THÁNG 6, 2015)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 4 THÁNG 5, 2015)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 2 THÁNG 5, 2015)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 3 THÁNG 4, 2015)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 2 THÁNG 4, 2015)
      Trang Phát Thanh Pháp Âm
Tựa Đề Bài Giảng Số Lần Nghe
Tùy Hỷ Công Đức
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 6/21/2017 8:46:03 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 15
Thường Bất Khinh Bồ Tát
     Giảng Sư: HT Thich Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 6/14/2017 1:48:22 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 28
Phải Nếm Được Hương Vị An Lạc Và Giải Thoát
     Giảng Sư: HT THích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 6/7/2017 10:19:13 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 48
Đức Phật Đản Sanh Như Một Hoa Sen Nở Giữa ao Bùn Tanh Hội
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 6/4/2017 7:36:53 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 41
Thoát Vòng Sinh Tử Luân Hồi
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 5/31/2017 10:05:00 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 49
Phật Như Vầng Mây Lớn
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 5/23/2017 10:48:26 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 50
Bảy Bước Sen Vàng Nâng Gót Chân Phật
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 5/17/2017 12:27:06 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 53
Đức Phật Một Con Người Vĩ Đại Trong Thế Giới Loài Người
     Giảng Sư: HT Thích NGuyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 5/10/2017 9:53:27 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 76
Muôn Loài Sinh Linh Hân Hoan Đón Mừng Ngày Đức Phật Đản Sinh
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 5/5/2017 9:17:21 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 72
Cảm Niệm Ngày Sinh Nhật Bậc Thầy Của Nhân Loại
     Giảng Sư: HT Thích NGuyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 5/3/2017 9:18:46 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 62
Đấng Giác Ngộ Ra Đời Cứu Độ Chúng Sanh
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/26/2017 6:28:04 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 70
Đức Phật Đưa Người Đến Sự Thật
     Giảng Sư: HT THích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/19/2017 10:51:23 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 71
Đức Phật Con Đường Trung Đạo
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/12/2017 9:29:01 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 87
Trỡ Về Với Đại Bi Tâm Của Chính Mình
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/5/2017 9:51:02 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 112
Từ Bi Trong Đạo Phật
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/1/2017 8:40:24 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 98
Nhìn Phật, Đảnh Lễ Phật Phước Báu Vô Lượng
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hành
     Ngày Phát Thanh: 3/29/2017 5:10:51 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 95
Hạnh Phúc Ở Chính Mình
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 3/22/2017 1:06:25 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 138
Lắng Nghe Tiếng Nói Của Chính Mình
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 3/15/2017 2:52:37 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 119
Lễ Tôn Kính Kỷ Niệm Đức Phật Nhập Niết Bàn
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 3/8/2017 10:20:41 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 120
Xuất Gia, Sự Từ Bỏ Vĩ Đại Của Đức Phật
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 3/4/2017 8:10:34 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 116
Nhìn Lại Mình Đễ Thấy Rõ Mình
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 3/1/2017 10:19:35 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 130
Hỷ Xả Bao Dung Là Cội Nguồn Hạnh Phúc
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/22/2017 8:16:52 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 139
Cầu Nguyện Đễ Có Thêm Năng Lực Bỏ Ác Làm Lành
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/15/2017 10:27:09 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 153
Ngày Rằm Tháng Giêng Cầu Phước Lành Cho Gia Quyến
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/8/2017 12:37:41 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 163
Lời Cầu Nguyện Đầu Năm Mới
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/8/2017 12:25:17 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 134
Kinh Pháp Cú
Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lối và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu
Những người hay khuyên dạy,
Ngăn người khác làm ác,
Được người hiền kính yêu,
Bị người ác không thích.
Chớ thân với bạn ác,
Chớ thân kẻ tiểu nhân,
Hãy thân người bạn lành,
Hãy thân bậc thượng nhân.
Pháp hỷ đem an lạc,
Với tâm tư thuần định,
Người trí thường hoan hỷ,
Với pháp bậc Thánh thuyết.
Người trị thủy dẫn nước,
Kẻ làm tên nắn tên,
Người thợ mộc uốn gỗ,
Bậc trí nhiếp tự thân.
Như đá tảng kiên cố,
Không gió nào lay động,
Cũng vậy, giữa khen chê,
Người trí không dao động.
Như hồ nước sâu thẳm,
Trong sáng, không khuấy đục,
Cũng vậy, nghe chánh pháp,
Người trí hưởng tịnh lạc.
Người hiền bỏ tất cả,
Người lành không bàn dục,
Dầu cảm thọ lạc, khổ ,
Bậc trí không vui buồn.
Không vì mình, vì người,
Không cầu được con cái,
Không tài sản quốc độ,
Không cầu mình thành tựu,
Với việc làm phi pháp,
Vị ấy thật trì giới,
Có trí tuệ đúng pháp.
Ít người giữa nhân loại,
Đến được bờ bên kia,
Còn số người còn lại
Xuôi ngược chạy bbờ này.
Nhữngg ai hành trì pháp,
Theeo chánh pháp khéo dạy,
Sẽ đến bờ bên kia,
Vượt ma lực khó thoát.
Kẻ trí bỏ pháp đen,
Tu tập theo pháp trắng,
Bỏ nhà sống không nhà,
Sống viễn ly khó lạc.
Hãy cầu vui niết bàn,
Bỏ dục, không sở hữu,
Kẻ trí tự rữa sạch,
Cấu uế từ nội tâm.
Những ai với chánh tâm,
Khéo tu tập giác chi,
Từ bỏ mọi ái nhiễm,
Hoan hỷ không chấp thủ,
Không lậu hoặc sáng chói,
Sống tịch tịnh ở đời.
Trang Chủ   P.T Pháp Âm  Âm Nhạc  Gởi Thiệp  Hình Ảnh  Lưu Niệm  Phim Truyện
Copyright@2006 - Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam
10002 Synott Rd, Sugar Land, Texas 77478 .Điện Thoại (281) 575-0910