Gởi Bài Đăng Trang Chủ Chương Trình Phát Thanh Pháp Âm Quà Tặng Âm Nhạc Gởi Thiệp Điện Tử Hình Ảnh Sinh Hoạt Vài Dòng Lưu Niệm Phim Truyện Phật Giáo và Phim Lễ Hội Tu Viện Hương Nghiêm Web Master
  Đức Phật dạy :  Quá khứ không truy tìm, Tương lai không ước vọng; Quá khứ đã đoạn diệt, Tương lai thì chưa đến; Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính ở đây; Không động không rung chuyển, Biết vậy nên tu tập
      Giới Thiệu
      Tin Tức Sinh Hoạt
      Kinh Tạng
      Luật Tạng
      Luận Tạng
      Phật Học Căn Bản
      Tư Tưởng Phật Học
      Lịch Sử Phật Giáo
      Thiền Học Phật Giáo
      Triết Học Phật Giáo
      Văn Học Phật Giáo
      Giáo Dục Phật Giáo
      Nghi Lễ Phật Giáo
      Từ Bi Foundation
      GĐPT Huyền Quang
      Truyên Phật Giáo
Tin Cập Nhật
Chương Trình đại Lễ Phật đản lần thứ 2640
Chương Trình Mỗi Người Một Viên Gạch Xây Ngôi Chánh điện
Thông Báo Chương Trình Tết Bính Thân
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 4 THÁNG 9, 2015)
IN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 1 THÁNG 6, 2015)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 4 THÁNG 5, 2015)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 2 THÁNG 5, 2015)
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (TUẦN THỨ 3 THÁNG 4, 2015)
thông Báo Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2639
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI ( TUẦN THỨ 2 THÁNG 4, 2015)
      Trang Phát Thanh Pháp Âm
Tựa Đề Bài Giảng Số Lần Nghe
Cuộc Đời Đức Phật (phần 5)
     Giảng Sư: Trung Tâm Diệu Pháp Âm
     Ngày Phát Thanh: 5/26/2016 11:20:40 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 10
Cuộc Đời Đức Phật (phần 4)
     Giảng Sư: Trung Tâm Diệu Pháp Âm
     Ngày Phát Thanh: 5/18/2016 2:49:03 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 25
Cuộc Đời Đức Phật (phần 3)
     Giảng Sư: Trung Tâm Diệu Pháp Âm
     Ngày Phát Thanh: 5/13/2016 9:09:00 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 25
Cuộc Đời Đức Phật (phần 2)
     Giảng Sư: Trung Tâm Diệu Pháp Âm
     Ngày Phát Thanh: 5/10/2016 4:43:40 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 26
Cuộc Đời Đức Phật (phần 1)
     Giảng Sư: CD Cuộc Đời Đức Phật - Thích Chân Tính
     Ngày Phát Thanh: 4/30/2016 10:16:18 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 66
Cầu Nguyện Có Thêm Năng Lực Bỏ Ác Làm Lành
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/28/2016 1:07:56 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 64
Lời Nói Chân Thật Sẽ Phát Sanh Phước Lành
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/20/2016 7:11:29 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 93
Phật Pháp Là Thực Phẩm Cho Tinh Thần
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/13/2016 9:34:56 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 81
Đời Người Như Chiếc Lá
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/6/2016 9:05:37 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 96
Hãy Quán Chiếu Và Nhìn Lại Chính Mình
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 4/3/2016 6:57:30 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 107
Lắng Nghe Tiếng Nói Của Thế Gian
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 3/30/2016 3:35:54 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 159
Lễ Tôn Kính Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Nhập Niết Bàn
     Giảng Sư: HT.Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 3/29/2016 8:31:41 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 85
Thuốc Chữa Trị Bịnh Cho Chúng Sanh
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/17/2016 10:41:01 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 133
Đức Phật Của Mùa Xuân
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/10/2016 9:07:42 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 137
Chuẩn Bị Thân Tâm Trong Sạch Đón Mừng Năm Mới
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/7/2016 8:05:22 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 110
Cuối Năm Rửa Sạch Bao Nỗi Oán Cừu
     Giảng Sư: HT. Th1ich Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 2/3/2016 3:40:14 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 115
Tinh Thần Ăn Tết Của Người Việt Nam
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/27/2016 2:26:16 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 124
Tôn Kính Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Thành Đạo
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/20/2016 3:30:02 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 133
Kính Mừng Ngày Đức Phật Thành Đạo
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/13/2016 8:09:11 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 148
Nhìn Lại Một Năm Củ Và Hướng Về Một Năm Mới
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/6/2016 12:07:59 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 183
Cùng Nhau Nhìn Lại Một Năm Củ Đã Đi Qua
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 1/3/2016 6:20:46 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 221
Lễ Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 12/30/2015 10:54:25 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 214
Hạnh Phúc An Vui Không Ở Trong Sách Vỡ
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 12/23/2015 10:24:06 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 240
Tự Do Của Một Tâm Hồn Không Trói Buột
     Giảng Sư: HT. Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 12/16/2015 12:19:39 PMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 255
Đừng Ôm Giữ Bản Ngã Vô Minh
     Giảng Sư: HT Thích Nguyên Hạnh
     Ngày Phát Thanh: 12/9/2015 9:46:44 AMNếu Bạn muốn tải về máy để nghe, xin chọn bên phải chuột, rồi chọn Save As Taget để lưu về máy. Chúc Bạn thành công. Nếu có gì trở ngại xin gởi Email về trungtamphatgiao@yahoo.com ;thành thật cám ơn 250
Kinh Pháp Cú
Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lối và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu
Những người hay khuyên dạy,
Ngăn người khác làm ác,
Được người hiền kính yêu,
Bị người ác không thích.
Chớ thân với bạn ác,
Chớ thân kẻ tiểu nhân,
Hãy thân người bạn lành,
Hãy thân bậc thượng nhân.
Pháp hỷ đem an lạc,
Với tâm tư thuần định,
Người trí thường hoan hỷ,
Với pháp bậc Thánh thuyết.
Người trị thủy dẫn nước,
Kẻ làm tên nắn tên,
Người thợ mộc uốn gỗ,
Bậc trí nhiếp tự thân.
Như đá tảng kiên cố,
Không gió nào lay động,
Cũng vậy, giữa khen chê,
Người trí không dao động.
Như hồ nước sâu thẳm,
Trong sáng, không khuấy đục,
Cũng vậy, nghe chánh pháp,
Người trí hưởng tịnh lạc.
Người hiền bỏ tất cả,
Người lành không bàn dục,
Dầu cảm thọ lạc, khổ ,
Bậc trí không vui buồn.
Không vì mình, vì người,
Không cầu được con cái,
Không tài sản quốc độ,
Không cầu mình thành tựu,
Với việc làm phi pháp,
Vị ấy thật trì giới,
Có trí tuệ đúng pháp.
Ít người giữa nhân loại,
Đến được bờ bên kia,
Còn số người còn lại
Xuôi ngược chạy bbờ này.
Nhữngg ai hành trì pháp,
Theeo chánh pháp khéo dạy,
Sẽ đến bờ bên kia,
Vượt ma lực khó thoát.
Kẻ trí bỏ pháp đen,
Tu tập theo pháp trắng,
Bỏ nhà sống không nhà,
Sống viễn ly khó lạc.
Hãy cầu vui niết bàn,
Bỏ dục, không sở hữu,
Kẻ trí tự rữa sạch,
Cấu uế từ nội tâm.
Những ai với chánh tâm,
Khéo tu tập giác chi,
Từ bỏ mọi ái nhiễm,
Hoan hỷ không chấp thủ,
Không lậu hoặc sáng chói,
Sống tịch tịnh ở đời.
Trang Chủ   P.T Pháp Âm  Âm Nhạc  Gởi Thiệp  Hình Ảnh  Lưu Niệm  Phim Truyện
Copyright@2006 - Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam
10002 Synott Rd, Sugar Land, Texas 77478 .Điện Thoại (281) 575-0910