Gởi Bài Đăng Trang Chủ Chương Trình Phát Thanh Pháp Âm Quà Tặng Âm Nhạc Gởi Thiệp Điện Tử Hình Ảnh Sinh Hoạt Vài Dòng Lưu Niệm Phim Truyện Phật Giáo và Phim Lễ Hội Tu Viện Hương Nghiêm Web Master
  Đức Phật dạy :  Quá khứ không truy tìm, Tương lai không ước vọng; Quá khứ đã đoạn diệt, Tương lai thì chưa đến; Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính ở đây; Không động không rung chuyển, Biết vậy nên tu tập
      Giới Thiệu
      Tin Tức Sinh Hoạt
      Kinh Tạng
      Luật Tạng
      Luận Tạng
      Phật Học Căn Bản
      Tư Tưởng Phật Học
      Lịch Sử Phật Giáo
      Thiền Học Phật Giáo
      Triết Học Phật Giáo
      Văn Học Phật Giáo
      Giáo Dục Phật Giáo
      Nghi Lễ Phật Giáo
      Từ Bi Foundation
      GĐPT Huyền Quang
      Truyên Phật Giáo
Nhập Từ khóa cần tìm:
Xin nhập Tiếng Việt đã có sẳn:
    
Tin Cập Nhật
Tin Tức Phật Giáo Thế Giới (Tuần thứ 2 tháng 9 năm 2018)
Tin Tức Phật Giáo Thế Giới (Tuần thứ 1 tháng 9 năm 2018)
Tin Tức Phật Giáo Thế Giới (Tuần thứ 3 tháng 8 năm 2018)
Tin Tức Phật Giáo Tuần 1 Tháng 8 Năm 2018
Chương Trình Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2018
Tin Tức Phật Giáo Tuần 2 Tháng 6 Năm 2018
Tin Tức Phật Giáo Tuần 1 Tháng 6 Năm 2018
Tin Tức Phật Giáo Tuần 4 Tháng 5 Năm 2018
Tin Tức Phật Giáo Tuần 2 Tháng 5 Năm 2018
Tin Tức Phật Giáo Tuần 1 Tháng 5 Năm 2018
      Trang Phim Truyện và Sinh Hoạt
Tựa Đề Phim Số Lần Xem
Lễ Hội Quan Ân Năm 2010 _ Lễ Khai Mac 3201
Lễ Hội Quan Âm 2010 (Đạo Tràng Linh Hiển) 1603
Le Phat Dan 2554 (phan 2) 1208
Le Phat Dan 2554 1172
Lễ Hội Quan Ân Năm 2009 _ Lễ Chính Thức 4024
Lễ Hội Quan Âm 2009 (Đạo Tràng Linh Hiển) 2053
Lễ Hội Quan Âm 2009 (Tam Bộ Nhất Bái) 2056
Lễ Hội Quan Âm Năm Thứ Bảy - 2008-Chương Trình Văn Nghệ 2419
Lễ Hội Quan Âm Năm Thứ Bảy - 2008-Lễ Chính Thức 1762
Lễ Hội Quan Âm Năm Thứ Bảy - 2008-Đạo Tràng Linh Hiển 1592
Lễ Hội Quan Âm Năm Thứ Bảy - 2008-Tam Bộ Nhất Bái 1631
Lễ Hội Quan Âm Năm Thứ Sáu - 2007-Đạo Tràng Linh Hiển 2859
Lễ Hội Quan Âm Năm Thứ Sáu - 2007-Tam Bộ Nhất Bái 2813
Lễ Hội Quan Âm Năm 2006 2737
Vũ Khúc Ngàn Mắt Ngàn Tay 4616
Lễ Hội Quan Ân Năm Thứ 5 - 2006 (Đạo Tràng Linh Hiển và Lễ Chính Thức) 2364
Lễ Hội Quan Ân Năm Thứ 5 - 2006 (Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái) 2330
Lễ Khánh Thành Tôn Tượng Mẹ Hiền Quán Thế Âm phần 12 2201
Lễ Khánh Thành Tôn Tượng Mẹ Hiền Quán Thế Âm phần 11 1918
Lễ Khánh Thành Tôn Tượng Mẹ Hiền Quán Thế Âm phần 10 1949
Lễ Khánh Thành Tôn Tượng Mẹ Hiền Quán Thế Âm phần 9 1842
Lễ Khánh Thành Tôn Tượng Mẹ Hiền Quán Thế Âm phần 8 1905
Lễ Khánh Thành Tôn Tượng Mẹ Hiền Quán Thế Âm phần 7 1809
Lễ Khánh Thành Tôn Tượng Mẹ Hiền Quán Thế Âm phần 6 1748
Lễ Khánh Thành Tôn Tượng Mẹ Hiền Quán Thế Âm phần 5 2141
Lễ Khánh Thành Tôn Tượng Mẹ Hiền Quán Thế Âm phần 4 1853
Lễ Khánh Thành Tôn Tượng Mẹ Hiền Quán Thế Âm phần 3 1865
Lễ Khánh Thành Tôn Tượng Mẹ Hiền Quán Thế Âm phần 2 2620
Lễ Khánh Thành Tôn Tượng Mẹ Hiền Quán Thế Âm 2250
Trang số: 1 Của 1 Trang
Kinh Pháp Cú
Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lối và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu
Những người hay khuyên dạy,
Ngăn người khác làm ác,
Được người hiền kính yêu,
Bị người ác không thích.
Chớ thân với bạn ác,
Chớ thân kẻ tiểu nhân,
Hãy thân người bạn lành,
Hãy thân bậc thượng nhân.
Pháp hỷ đem an lạc,
Với tâm tư thuần định,
Người trí thường hoan hỷ,
Với pháp bậc Thánh thuyết.
Người trị thủy dẫn nước,
Kẻ làm tên nắn tên,
Người thợ mộc uốn gỗ,
Bậc trí nhiếp tự thân.
Như đá tảng kiên cố,
Không gió nào lay động,
Cũng vậy, giữa khen chê,
Người trí không dao động.
Như hồ nước sâu thẳm,
Trong sáng, không khuấy đục,
Cũng vậy, nghe chánh pháp,
Người trí hưởng tịnh lạc.
Người hiền bỏ tất cả,
Người lành không bàn dục,
Dầu cảm thọ lạc, khổ ,
Bậc trí không vui buồn.
Không vì mình, vì người,
Không cầu được con cái,
Không tài sản quốc độ,
Không cầu mình thành tựu,
Với việc làm phi pháp,
Vị ấy thật trì giới,
Có trí tuệ đúng pháp.
Ít người giữa nhân loại,
Đến được bờ bên kia,
Còn số người còn lại
Xuôi ngược chạy bbờ này.
Nhữngg ai hành trì pháp,
Theeo chánh pháp khéo dạy,
Sẽ đến bờ bên kia,
Vượt ma lực khó thoát.
Kẻ trí bỏ pháp đen,
Tu tập theo pháp trắng,
Bỏ nhà sống không nhà,
Sống viễn ly khó lạc.
Hãy cầu vui niết bàn,
Bỏ dục, không sở hữu,
Kẻ trí tự rữa sạch,
Cấu uế từ nội tâm.
Những ai với chánh tâm,
Khéo tu tập giác chi,
Từ bỏ mọi ái nhiễm,
Hoan hỷ không chấp thủ,
Không lậu hoặc sáng chói,
Sống tịch tịnh ở đời.
Trang Chủ   P.T Pháp Âm  Âm Nhạc  Gởi Thiệp  Hình Ảnh  Lưu Niệm  Phim Truyện
Copyright@2006 - Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam
10002 Synott Rd, Sugar Land, Texas 77478 .Điện Thoại (281) 575-0910